XI International Tinnitus Seminar

Ponad 500 ekspertów z 50 krajów zebrało się w Szpitalu Uniwersyteckim Charité w Berlinie, aby przedstawić najnowsze badania na temat szumów usznych. Sześcioosobowy zespół z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprezentował siedem prac, z których jedna – dr Danuty Raj-Koziak „Ocena wpływu hałasu na występowanie szumów usznych u dzieci” – otrzymała specjalną nagrodę.

Międzynarodowe grono ekspertów doceniło nasz duży wkład merytoryczny i wyróżniło Instytut w szczególny sposób – Warszawa została wybrana na miejsce konferencji w 2017 roku. O prawo do organizacji ubiegały się jeszcze Argentyna i Egipt. W Instytucie prowadzone są unikalne prace badawcze dotyczące szumów usznych. Podczas konferencji w Berliniedr Monika Lewandowska przedstawiła m.in. wyniki badań na temat obniżonej aktywności spoczynkowej mózgu i tonotopowej organizacji pierwotnej kory słuchowej u osób z szumami usznymi. O zależności między odczuwaną przez pacjentów dokuczliwością szumów a ich wiekiem, płcią i ubytkiem słuchu mówiła dr Iwona Niedziałek. Natomiast dr Danuta Raj-Koziak zaprezentowała wyniki badań epidemiologicznych dotyczących występowania szumów u dzieci w wieku szkolnym, a dr Katarzyna Pietrasik – zalety kompleksowej rehabilitacji pacjentów z chorobą Meniere’a. Tematem pracy dr Anny Fabijańskiej była diagnostyka pacjentów z szumami i bez niedosłuchu mająca na celu wykrycie schorzeń ogólnoustrojowych mogących być przyczyną szumów usznych. W Berlinie obecny był jeszcze zespół z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, który zaprezentował jeden plakat, oraz dr n. med. Grażyna Bartnik, była kierownik Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wyniki światowych badań potwierdzają, że nie można wskazać jednej przyczyny szumów. Nie istnieje też jeden sposób ich leczenia. Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono tzw. szumom somatosensorycznym, których przyczyną są np. zmiany w stawie skroniowo-żuchwowym czy kręgosłupie szyjnym. W takich przypadkach dobre efekty może przynieść rehabilitacja szyjnego odcinka kręgosłupa, poprawienie wady zgryzu czy akupresura szyi. Natomiast u osób z szumami i niedosłuchem za jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia uznaje się aparatowanie i implantowanie.


Materiał pochodzi z dwumiesięcznika Słyszę, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”. Współpraca Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

logo Słyszę