Zapraszamy do głosowania w plebiscycie „Nauka to Wolność”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało plebiscyt pod nazwą „Nauka to Wolność”. Celem Plebiscytu jest promocja wśród społeczeństwa najciekawszych polskich wynalazków i osiągnięć naukowych z ostatniego 25-lecia. Plebiscyt został przewidziany w ramach działań dotyczących obchodów 25 lat polskiej demokracji, a jego finał nastąpi 4 czerwca 2014 r., w rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Wydarzeniami, które przyczyniły się do rozwoju nauki i polskiej medycyny oraz wpłynęły na życie setek tysięcy rodzin jest niewątpliwie działalność prof. Henryka Skarżyńskiego, światowej sławy otochirurga i specjalisty z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Prof. Henryk Skarżyński pierwszy w Polsce zoperował osobę głuchą w 1992 r., w 1998 r. w Polsce jako czwartym kraju świata wszczepił implant do pnia mózgu. W roku 2003 zaś pierwszy w Polsce wszczepił implant do ucha środkowego. W 2002 zoperował pierwszego w świecie dorosłego pacjenta z częściową głuchotą, a w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko takim niedosłuchem. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną wdrożoną następnie w wielu krajach świata.

Prof. Henryk Skarzyński to także twórca i dyrektor – powstałego w 1993 roku – drugiego tego typu w Europie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Cochlear Center”, na bazie którego w 1996 r. utworzył resortowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Był pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem pierwszego w Europie, powstałego w 2003 r., Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, co w wyniku rozbudowy i rozwoju naukowego pozwoliło mu utworzyć pierwsze i jedyne na świecie Światowe Centrum Słuchu, otwarte w 2012 r. Od 2003 roku w Kajetanach wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

Działalność prof. H. Skarżyńskiego obejmuje także programy przesiewowych badań słuchu noworodków i niemowląt w latach 1995 – 1998 oraz u dzieci szkolnych w latach 2008 – 2014. Zainicjował program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich. Był głównym inicjatorem przyjęcia w 2011 w Warszawie Europejskiego Konsensusu Naukowego w tym zakresie. Zwieńczeniem tych działań było przyjęcie w 2011 roku Konkluzji Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”.

Jest autorem 14 patentów, ponad 3000 prac i doniesień naukowych krajowych i zagranicznych, jest laureatem ponad 300 nagród i wyróżnień, w tym przyznanych przez Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Nauki i Ministra Spraw Zagranicznych, środowiska medycznego, środowisk naukowych, w tym Polskiej Akademii Nauk oraz kilkudziesięciu prestiżowych nagród przyznawanych w kraju i za granicą – w tym przez pacjentów. Jest odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz państwowymi odznaczeniami zagranicznymi przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Ukrainy i Prezydenta Gruzji. W roku 2013 na wniosek Ks. Kardynała Kazimierza Nycza prof. Henryk Skarżyński został odznaczony przez Papieża Franciszka Medalem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice. Na wniosek dzieci został odznaczony Orderem Uśmiechu.

Głosuj na numer 04/
„1992-2013 – Wszczepianie implantów leczących głuchotę
– profesor Henryk Skarżyński”

Głosować można do północy 3 czerwca poprzez stronę internetową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/nauka-to-wolnosc/ wybierając tylko jeden z 25 wynalazków i wydarzeń oraz wpisując w komentarzu uzasadnienie swojego wyboru w formie krótkiego tekstu (komentarz nie jest obowiązkowy).

Regulamin dostępny na stronie
http://www.nauka.gov.pl/nauka-to-wolnosc/regulamin/

Zapraszamy do głosowania w plebiscycie "Nauka to Wolność"