13th Danube International Otorhinolaryngological Congress 2014 and ENT National Congress 2014

Konferencja została zorganizowana przez Rumuńskie Towarzystwo Rynologii i Rynochirurgii Endoskopowej, pod patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Iuliu Hatieganu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu był jedynym polskim ośrodkiem naukowym licznie reprezentowanym na tej konferencji.

Czterech naszych specjalistów (dr Bartłomiej Król, dr Magdalena Sosna, dr Piotr Skarżyński i mgr Mateusz Rusiniak) zaprezentowało w Rumunii aż 12 prac. Dotyczyły one zagadnień z zakresu otochirurgii (m.in. leczenia otosklerozy oraz niedosłuchów przy użyciu systemu BAHA Attract) i rynochirurgii. Ponadto dr Piotr Skarżyński był uczestnikiem panelu dyskusyjnego poświęconego problemom chirurgii strzemiączka. Przedstawiliśmy też wyniki wieloletnich doświadczeń w badaniach przesiewowych u dzieci, a także wyniki badań obrazowych z udziałem pacjentów z częściową głuchotą. Za prezentację pracy pt. „Weryfikacja efektu terapii słuchowej u dzieci z dysleksją i zaburzeniami uwagi słuchowej metodą jednoczesnej rejestracji EEG-fMRI” (M. Rusiniak, M. Lewandowska, T. Wolak, R. Milner, M. Ganc, A. Pluta, K. Cieśla, H. Skarżyński) Mateusz Rusiniak otrzymał nagrodę Best Free Paper Award (za najlepsze wystąpienie ustne dla uczestnika poniżej 40 roku życia). Autorzy pracy dowodzą, iż terapia metodą Skarżyńskiego, jaką prowadzi się w Instytucie u dzieci z dysleksją, może trwale poprawiać funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Badaniami objęto dwie grupy dzieci dyslektycznych – w pierwszej zastosowano metodę Skarżyńskiego, druga przeszła terapię stosowaną powszechnie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wszystkie dzieci dwukrotnie – najpierw przed terapią, a potem po jej zakończeniu – wykonywały pod kontrolą fMRI to samo zadanie, polegające na rozpoznawaniu dźwięków o minimalnie wyższej częstotliwości losowo rozrzuconych wśród dźwięków o częstotliwości bazowej (750 Hz). Testy wykazały, iż w obydwu grupach badanych dzieci nastąpiła poprawa zdolności czytania, przy czym w grupie, gdzie zastosowano metodę Skarżyńskiego, była ona znacznie bardziej widoczna. Natomiast badania neuroobrazowe wykazały, iż tylko po treningu stosowanym w Instytucie zachodzą zmiany w organizacji mózgu – zwiększona amplituda w sygnale EEG dla fali P300 odpowiedzialnej za procesy uwagowe, a także zwiększenie sygnału BOLD w wynikach fMRI w obszarach zakrętu obręczy (odpowiedzialne m.in. za uwagę). Wyniki te mogą wskazywać na trwałe zmiany w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego, co jest niezwykle pożądane w terapii dysleksji.


Materiał pochodzi z dwumiesięcznika Słyszę, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”. Współpraca Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.