Modernizacja parkingu

Uprzejmie informujemy, że prace modernizacyjne parkingu wielopoziomowego przebiegają zgodnie z harmonogramem, dzięki czemu parking zostanie oddany w planowanym terminie.

Korzystając z okazji uprzejmie wyjaśniamy,  że wszystkie parkingi znajdujące się w okolicy, ale  poza terenem Światowego Centrum Słuchu, należą do zewnętrznych i niepowiązanych z Centrum podmiotów gospodarczych. Nie mamy zatem żadnego wpływu na wysokości opłat tam pobieranych. Prosimy zatem o zrozumienie i mamy nadzieję, że parking wielopoziomowy po modernizacji zapewni sprawne parkowanie pacjentów, pracowników i gości.