Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki

To już tradycja, że raz w roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje konferencję dla osób, które odczuwają szumy uszne, mają problemy ze słuchem i rozumieniem mowy, drażnią je dźwięki z otoczenia, a więc dla osób poszukujących w tym zakresie pomocy i wsparcia.  Konferencja ta jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów, na ich głód pogłębiania wiedzy na temat przyczyn, diagnostyki szumów usznych i możliwości ich leczenia. Dodatkowo jest to dla nich okazja do spotkania, które wybiega daleko poza ramy czasowe i tematyczne konferencji. W spotkaniach tych biorą również udział rodziny pacjentów, otwarte na poszerzanie wiedzy o tym, z jakimi problemami borykają się ich najbliżsi i jak ich w tym wspierać. Spotkania z pacjentami i ich rodzinami cieszą się dużą popularnością – w tegorocznym spotkaniu, które odbyło się 27 września 2014 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach wzięło udział ponad 80 osób.

Wszystkich zgromadzonych przywitała dr hab. med. Agata Szkiełkowska – kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu, a następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów przygotowanych przez zespół Instytutu:

  • Współczesne możliwości zastosowania wszczepialnych protez słuchowych w leczeniu szumów usznych – dr Anna Fabijańska
  • Występowanie szumów usznych w różnych jednostkach chorobowych – dr Iwona Niedziałek
  • Znaczenie współpracy lekarza i psychologa w rehabilitacji pacjenta z szumami usznymi – dr Lucyna Karpiesz
  • Psychologiczne aspekty szumów usznych, aspekty wsparcia u osób z szumami usznymi – mgr Izabela Sarnicka
  • Neurofeedback – historia, zasada działania i zastosowanie – Małgorzata Ganc
  • Neurofeedback wolnych potencjałów korowych jako jedna z metod terapii szumów usznych – dr n. biol. Rafał Milner
  • „Okno metaboliczne” – czyli czym jest protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego – mgr inż. Joanna Wójcik

Z wielką radością uczestnicy spotkania przyjęli wystąpienie Pana Norberta Pyttlika, przedstawiciela DTL (Deutsche Tinnitus-Liga), największej organizacji europejskiej, z prawie 30-letnią tradycją, zrzeszającej osoby z szumami usznymi w Niemczech. Pan Norbert Pyttlik jest aktywnym członkiem DTL, od kilku lat prowadzi również grupę wsparcia w Hanowerze, podczas swojego wystąpienia zaprezentował uczestnikom spotkania cele i sposoby działania tej prężnej organizacji oraz lecznicze i relaksujące właściwości śmiechu, zachęcając do uprawiania jogi śmiechu. Jej zalety to dostarczenie organizmowi dużej dawki tlenu, zwiększenie wydzielania endorfin i poprawa nastroju, wzmocnienie systemu immunologicznego, większa wydajność i kreatywność w pracy.

Zwyczajem towarzyszącym spotkaniom członków Klubu stało się nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu „Tinnitus”. W tym roku do tego grona dołączyli: Małgorzata Ganc, Rafał Milner i Joanna Zagrodzka, odbierając dyplomy z rąk gospodarzy Klubu.

Tegoroczna konferencja zbiegła się z pięcioleciem istnienia Klubu „Tinnitus” (Klub powołano 28 marca 2009 r.). W wystąpieniu „Pięć lat razem” Pani Dorota Miazga dokonała krótkiego podsumowania działalności Klubu. Klub „Tinnitus” stworzony został przez pacjentów Instytutu i jest dostępną dla wszystkich formą aktywnego wsparcia społecznego i psychicznego oraz propagowania aktualnych i sprawdzonych metod radzenia sobie z szumami usznymi.

Na koniec miły akcent – profesor Henryk Skarżyński wręczył gospodarzom Klubu pamiątkowego ślimaka i monografię „20 lat. Od Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center do Światowego Centrum Słuchu” jako dowód uznania za ich zaangażowanie, energię i determinację w realizacji założonych celów oraz życzył dalszych sukcesów w urzeczywistnianiu kolejnych działań.