Listy gratulacyjne z okazji nadania Prof. Henrykowi Skarżyńskiemu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie