Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

OGŁOSZENIE

 o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

 

Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest:

dr hab. med. Monika Ołdak

Przewodniczący Komisji Konkursowej

prof. nzw. dr hab. med. Krzysztof Kochanek