Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem w podwarszawskim Józefowie

Czym jest hałas? Jakie są jego negatywne skutki? Jak słuchać żeby nie stracić słuchu? Jak jest zbudowane ucho? – tego i wiele innych rzeczy mogli się dowiedzieć uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w podwarszawskim Józefowie. Spotkanie edukacyjne odbyło się w dniu 24 kwietnia 2015 r. Inicjatorem spotkanie była szkoła, a włączyli się w to przedsięwzięcie również specjaliści ze Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, którzy przez cały dzień tłumaczyli młodzieży jak jest zbudowane ucho, odpowiadali na ich pytania oraz opowiadali o działalności Centrum.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach, przy pomocy różnych urządzeń młodzież mogła zmierzyć poziom hałasu. Ponadto specjaliści z z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii w ramach Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem przeprowadzili w szkole bezpłatne przesiewowe badania słuchu.

Chcieliśmy uwrażliwić naszych uczniów na to, jak ważne jest dbanie o narząd słuchu i jak szybko przez nieumiejętne wykorzystywanie tego narządu można stracić słuch – mówiła Irena Nicińska wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Józefowie.

Warto dodać, że hałas przyczynia się do powstawania wielu zaburzeń w funkcjonowaniu naszego organizmu. Bezpośrednio wpływa negatywnie i w różnym stopniu niszczy narząd słuchu. Natomiast pośrednio wpływa także niekorzystnie na pracę prawie wszystkich najważniejszych organów człowieka. Na jego sprawność fizyczną i sferę psychiczną, nasila stany irytacji i napięć emocjonalnych, zaburza pracę serca, zaburza pracę układu trawiennego i krążenia. Ponadto na szkolnych korytarzach, w pełnych uczniów salach gimnastycznych, podczas przerw międzylekcyjnych hałas przekracza 95 dB i jest większy niż przy maszynach w drukarni, na skrzyżowaniach ruchliwych dróg, czy w pobliżu lotniska. O negatywnym wpływie hałasu na stan zdrowia każdego z nas należy pamiętać zawsze, a okolicznościowy dzień, jest dobrą okazją do przypominania nam wszystkim o negatywnych jego skutkach na nasze i otoczenia codzienne życie.