Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej

Od wielu lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby Pracowni i Ośrodków wykonujących diagnostykę czułości słuchu za pomocą audiometrii tonalnej. Dlatego, chcąc wyjść na przeciw zapotrzebowaniu środowiska audiologów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zaprasza na kurs audiometrii tonalnej i słownej. Kurs będzie obejmował wykłady oraz zajęcia praktyczne. Szczegółowe informacje o kursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Portalu Edukacyjnym w zakładce „Kształcenie ustawiczne”. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2015. Ilość miejsc ograniczona.

Formularz rejestracyjny na stronie http://edu.ifps.org.pl/index.php?link=katis