Konferencja „Successful R and I in Europe” z udziałem przedstawicieli IFPS

W dniach 5 i 6 listopada 2015 roku, w Dusseldorfie odbyły się 7. spotkania robocze z cyklu „Successful R and I in Europe”, organizowane cyklicznie przez Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Północnej Nadrenii – Westfalii. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali z-ca Dyrektora do Spraw Organizacji i Rozwoju – Paweł Doliński oraz p.o. Kierownika Zakładu Teleaudiologii – Maciej Ludwikowski. Prezentacja osiągnięć Instytutu i Światowego Centrum Słuchu oraz doświadczenie w wykorzystaniu różnych dotacji europejskich oraz grantów naukowych spotkała się z ożywioną dyskusją i zaowocowała wymianą cennych w przyszłości kontaktów. Kierowany – przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Instytut od lat jest w czołówce polskich instytucji naukowo – badawczych, które pozyskują i umiejętnie wykorzystają fundusze unijne. Projekty zrealizowane dzięki tym funduszom, takie jak np.: budowa Światowego Centrum Słuchu, wielokrotnie były nagradzane w prestiżowych konkursach w kraju i na świecie.

Tegoroczna konferencja służyła prezentacji potencjalnych partnerów z różnych obszarów gospodarki i nauki w kontekście nowej perspektywy finansowej w ramach Europejskiego Programu Horyzont 2020. Horyzont 2020 to program Ramowy Unii Europejskiej obejmujący obszar badań i innowacji, przewidziany jest na lata 2014-2020, a jego budżet to około 80 mld euro. Udział w tym programie jest otwarty dla uczelni wyższych, instytucji badawczych i firm. Program Horyzont 2020 podzielony jest na trzy obszary o różnych priorytetach finansowania. Są to: doskonalenie obszaru nauki, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne.

Doskonale zorganizowane spotkanie było idealnym miejscem nie tylko do zaprezentowania swojego potencjału, ale też osobistego kontaktu i wymiany doświadczeń podczas dwustronnych rozmów roboczych zaaranżowanych przez organizatorów bezpośrednio po każdej sesji tematycznej.

mms_20151126_075207

W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 248 uczestników z 19 krajów. Najliczniejszą reprezentację stanowili goście z Niemiec – 121 osób, Polska – 31, Francja – 19, Belgia – 13. Pozostałe kraje takie jak: Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Wielka Brytania, Dania, Turcja, Węgry, Norwegia, Szwajcaria, Cypr, Gruzja, Litwa, Rosja i Rumunia, reprezentowane były przez jedno lub kilkuosobowe delegacje.

Należy podkreślić istotny udział polskich Instytutów, firm i podmiotów naukowo badawczych w tegorocznym spotkaniu. Łącznie Polskę reprezentowało 21 podmiotów, bardzo aktywnych podczas obu dni konferencji i obejmujących swoim zasięgiem bardzo szerokie spektrum tematyczne: od biologii i medycyny, przez energetykę, żywienie i badania molekularne.