Badania przesiewowe słuchu na Podkarpaciu

Województwo podkarpackie to kolejny region w Polsce, gdzie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadził badania przesiewowe słuchu u dzieci szkolnych. Z tej okazji w w dniu 4 lutego 2016 r w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa.  

Program „Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych  w gminach wiejskich” jest kontynuacją badań dzieci w wieku wczesnoszkolnym z obszarów wiejskich w Polsce, przeprowadzonych w latach 2008, 2010 i 2011. Objęto nimi łącznie ponad 350 tysięcy uczniów. Obecny program realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016 pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami Programu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Prof. Henryk Skarżyński, rozpoczynając konferencję, podkreślił wagę współpracy ze wszystkimi partnerami, które pomagają w przeprowadzeniu badań słuchu w szkołach. – Nie mając takiego partnera, jakim jest KRUS, w poprzednich latach zrealizowanie programów na tak szeroką skalę byłoby wcześniej niemożliwe – mówił prof. Skarżyński do dziennikarzy.

Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu daje możliwość wczesnego leczenia przy zastosowaniu technologii, które pozwalają na uzyskanie dobrych i bardzo dobrych wyników – mówił prof. Skarżyński, wypominając o pierwszej w świecie sieci teleaudiologii. W jej skład wchodzi 20 ośrodków w kraju, w tym jeden w Rzeszowie. Ta sieć pozwala, by rehabilitacja dziecka po wszczepieniu implantu mogła odbywać się w miejscu zamieszkania, a zatem w najbardziej przyjaznym dla dziecka środowisku.

Populacje dzieci objętych badaniami przesiewowymi są coraz większe – podkreślał prof. Skarżyński. – Noworodki i niemowlęta są już obecnie badane w całym kraju (te badania rozpoczęliśmy w połowie lat 90.), Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym rozpoczęły się na przełomie wieków. Pierwsze masowe, powszechne takie badania przeprowadziliśmy w latach 2008-2010 z KRUS-em.  Zbadaliśmy wówczas niewyobrażalne dla nas i dla wielu w świecie grupy dzieci, dostarczając tym samym argumentów, ażeby programy związane z wczesnym wykryciem zaburzeń słuchu stały się tym elementem polskiej myśli naukowej, która warta jest do upowszechnienia w świecie. Myślę, że uda nam się doprowadzić do sytuacji, w której każde europejskie dziecko będzie badane pod kątem słuchu. To będzie wkład nas, Polaków, w budowę współczesnego społeczeństwa europejskiego. To co razem udało nam się do tej pory osiągnąć, pokazuje, że od jednego programu lokalnego można przejść do działań w skali globalnej i to z sukcesami. Te sukcesy cieszą, bo budują nową jakość w medycynie, a jednocześnie pokazują nas z najlepszej strony.

Jesteśmy w światowej czołówce badań i jesteśmy dumni, ze mamy prof. Henryka Skarżyńskiego, który jest liderem w tej dziedzinie w świecie – mówił Wiesław Lada, dyrektor OR KRUS, dziękując prof. Henrykowi Skarżyńskiemu i jego zespołowi za zorganizowanie badań. – Moim marzeniem jest, aby dzieci, które mają kłopoty ze słuchem mogły na żywo wysłuchać w radio albo telewizji koncert noworoczny z Wiednia – dodał dyrektor Lada.

Lek. med. Dorota Szuber, koordynator projektu badań przesiewowych w województwie podkarpackim przedstawiła w swoim wystąpieniu statystki, obrazujące efekty ostatnich badań słuchu u dzieci w wieku szkolnym – od września do grudnia 2015 r w programie wzięło udział 109 gmin i ponad 500 szkół. Przebadano ponad 8 tys. dzieci. – Myślę, że te badania powinny być kontynuowane – podkreślała Dorota Szuber, powołując się na przykład małej pacjentki, która z powodu niewykrytego niedosłuchu miała kłopoty w nauce. Kiedy została zaopatrzone w aparaty słuchowe stała się wzorową uczennicą.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz Rzeszowa, oraz gmin województwa podkarpackiego przedstawiciele Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Oddziału Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Prezes Krajowej Izby Lekarskiej, przedstawiciele powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, przedstawiciele kuratorium , dyrektory szkół I poradni psychologiczno- pedagogicznych, oraz przedstawiciele placówek terenowych KRUS.

Konferencja prasowa odbyła się w roku dwóch jubileuszy, które w tym roku świętuje Instytut Fizjologii I Patologii Słuchu – mija właśnie 25 lat od rozpoczęcia przez prof. Henryka Skarżyńskiego programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20 lat od powołania IFPS. Z tej okazji został wyświetlony film, dokumentujący najważniejsze wydarzenia w historii Instytutu.