43rd American Auditory Society Scientific and Technology Meeting

Konferencję American Auditory Society (AAS) Scientific and Technology Meeting otworzyli wspólnie prof. Harvey Abrams, prezydent AAS, i prof. Beth Prieve, prezydent – elekt i przewodniczący Rady Programowej. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z całego świata. W ramach sesji naukowych przedstawione zostały 42 prezentacje ustne i 166 plakatów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentował prof. W. Wiktor Jędrzejczak. Polski do Scottsdale przyjechali także prof. Mariola Śliwińska-Kowalska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz dr hab. Krzysztof Morawski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń konferencji był wykład im. Carharta, wygłaszany dla upamiętnienia prof. Raymonda Carharta, często zwanego przez rodaków ojcem audiologii. W tym roku wykład ten przygotował prof. Michael Gorgi. Osiągnięcia Carharta przypomniała natomiast prof. Beth Prieve, wskazując, że jego indeks Hirscha (wskaźnik odzwierciedlający dystrybucję cytowani publikacji naukowca i liczbę jego najlepszych publikacji) wynosi ponad 60, co dowodzi, jak wielki jest jego wpływ na rozwój audiologii. Na koniec prof. Prieve poprosiła, by wstały wszystkie osoby, które czytały prace Michaela Gorgi. W tym momencie wszyscy obecni w sali podnieśli się i zaczęli klaskać.

Prof. Michael Gorgi w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Przykłady badań stosowanych z Laboratorium Fizjologii Ludzkich Zmysłów Narodowego Szpitala Klinicznego Boys Town” omówił nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w badaniach słuchu: odpowiedzi słuchowe pnia mózgu (ABR) w rożnych grupach wiekowych, zastosowanie ABR w wykrywaniu progów słuchowych, zastosowanie emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem (TEOAE) i emisji produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE) w wykrywaniu niedosłuchu.

Pozostałe wykłady przewodnie, pod hasłem „badania stosowane”, wygłosili: Jonathan Peelle (Starzenie się, jakość słuchu i efekty kaskadowe związane z wysiłkiem percepcyjnym), Susan Arndt (Leczenie głuchoty jednostronnej u dorosłych i dzieci) oraz Karen J. Cruickshanks (Starzenie się, słuch i zdrowie: perspektywa populacyjna).

Nagrodą za całokształt dorobku naukowego został wyróżniony Fred Linthicum Jr za badania nad histopatologią kości skroniowej, które wywarły znaczący wpływ na leczenie zaburzeń słuchu i równowagi. W ramach swojej pracy naukowej zbadał on ponad 1500 kości skroniowych.

Na zakończenie konferencji odbyła się sesja specjalna zatytułowana „Leczenie szumów usznych”, podczas której przedstawione zostały wykłady na temat lekowych terapii szumów (Carol A. Bauer), behawioralnej metody interwencji (James A. Henry) oraz leczenia z zastosowaniem stymulacji akustycznej i elektrycznej (Fan-Gang Zeng). Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Stevena W. Cheunga poświęcony kontroli urojeń słuchowych przez ciało prążkowane.