XXIV Biennial Symposium of the International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG)

IERASG jest elitarnym, istniejącym od 1968 roku stowarzyszeniem skupiającym specjalistów zajmujących się słuchowymi potencjałami wywołanymi, afiliowanym przy Międzynarodowym Towarzystwie Audiologii (ISA). Spotkania IERASG odbywają się co dwa lata w różnych częściach świata.

Organizatorami tegorocznego spotkania był Uniwersytet Dong-A oraz Państwowy Uniwersytet w Seulu. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego został prof. Lee–Suk Kim (Uniwersytet Dong-A), długoletni członek Rady IERASG. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło też znacznie więcej osób niż we wcześniejszych sympozjach. Warto podkreślić zwłaszcza liczny udział uczestników z Chin, członków nowo powołanego Chińskiego Towarzystwa Audiometrii Odpowiedzi Wywołanych (Chinese Society of Evoked Response Audiometry).

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali: prof. Krzysztof Kochanek, dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak i dr Lech Śliwa. W 2017 roku, o czym zostali poinformowani uczestnicy XXIV sympozjum, jubileuszowe spotkanie IERASG zostanie zorganizowane przez prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespół w Warszawie (szczegóły zostaną podane na stronie www.ierasg.ifps.org.pl).

Konferencję rozpoczął wykład im. Hallowella Davisa, stanowiący stały punkt programu sympozjów IERASG. Nadając wykładowi inauguracyjnemu taką nazwę, uhonorowano lekarza mającego ogromny wkład w rozwój audiologii, a zarazem założyciela IERASG. Tegoroczny wykład pt. „Usłyszeć mowę” wygłosił Terence Picton (były przewodniczący Rady IERASG).

Profesor Picton wyświetlił na ekranie tytuł swojej prezentacji w różnych alfabetach: współczesnym chińskim, koreańskim, japońskim i klasycznym chińskim. Wspomniał koreańskiego króla Sejonga Wielkiego, który w XV w. wprowadził do użytku alfabet Hangul. Podkreślił także, że Tripitaka Koreana – ruchoma czcionka do drukowania pism buddyjskich – była używana na dwa wieki przed wynalazkiem Gutenberga. Właściwy wykład był poświęcony odpowiedziom wywołanym naśladującym przebieg pobudzenia oraz późnym i innym odpowiedziom korowym. Z jego wystąpienia wynikał wniosek, że aparaty słuchowe nie zostały stworzone do odbioru trzasków, tylko mowy. Dlatego podczas testów w aparatach słuchowych i implantach ślimakowych powinno się wykorzystywać bodźce podobne do mowy, a nie trzaski. Picton zakończył wykład łacińską sentencją: Imago animi sermo est; qualis vir, talis oratio (Mowa jest zwierciadłem duszy; jaki człowiek, taka jego mowa).

Wykłady na zaproszenie przedstawili: Roger Thornton (nt. klinicznych zastosowań czasowych nieliniowych emisji otoakustycznych) oraz Manuel Don (nt. tych aspektów słuchowych potencjałów wywołanych, które do dziś nie zostały poznane). Naukowcy podkreślali, iż w codziennej praktyce klinicznej, ze względu na oszczędność czasu i pieniędzy, często nie bierzemy pod uwagę nowych technik, które mogłyby dostarczyć nam więcej informacji. Doktor Don przestrzegł, że jeżeli uważamy nowe techniki za kosztowne, należy sprawdzić, jak kosztowna jest niewiedza.

Trzy wykłady gościnne przedstawili: Carolyn J. Brown „Nowe zastosowania słuchowych potencjałów wywołanych u użytkowników implantów ślimakowych”, Anu Sharma „Zmiany alokacji zasobów korowych w niedosłuchu” i Kelly Tremblay „Starsze uszy i starsze mózgi: następstwa dla oceny diagnostycznej i rehabilitacji”.

Nowością w historii konferencji IERASG były warsztaty. Zostały one przyjęte przez uczestników z dużym entuzjazmem, więc prawdopodobnie wejdą już na stałe do programu sympozjów IERASG