Nowoczesne technologie medyczne tematem Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

W dniach 8 i 9 czerwca 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się Kongres Innowacyjnej Gospodarki – po raz siódmy organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jednym z tematów Kongresu były nowe technologie w medycynie, a prelegentem podczas tego panelu był m.in. prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński.

Podczas panelu na temat nowoczesnych technologii w medycynie, nawiązując do 25. rocznicy rozpoczęcia programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20. rocznicy powstania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. Henryk Skarżyński zaprezentował najnowsze osiągnięcia w polskiej otolaryngologii kładąc główny nacisk na usługi telemedyczne.

W VII Kongresie Innowacyjnej Gospodarki uczestniczyło ok. 700 gości. Wśród uczestników Kongresu byli również m.in.: Jarosław Gowin – wicepremier i minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Patrycja Klarecka – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Michał Olszewski – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Maciej Witucki – przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska, Kamil Wyszkowski – general director, UN Secretary General Initiative, Global Compact Poland. W dyskusjach uczestniczyli także przedstawiciele polskiego i zagranicznego biznesu, administracji i media.

Kongres Innowacyjnej Gospodarki organizowany jest cyklicznie od 2010 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jego celem jest stworzenie otwartej platformy wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami-beneficjentami proinnowacyjnych działań w Polsce, która służy do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego. Gośćmi specjalnymi dotychczasowych edycji Kongresu Innowacyjnej Gospodarki byli m.in.: Francis Fukuyama, Joseph E. Stiglitz oraz Charles Landry.