22. Konferencja Organizacji Human Brain Mapping

Konferencja Human Brain Mapping to coroczne spotkanie, przyciągające 3-5 tys. naukowców z całego świata, którzy prezentują swoje najnowsze dokonania. W tym roku zaprezentowano blisko 3 tysiące plakatów naukowych, a podczas 25 sympozjów przedstawionych zostało ponad sto wykładów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali dr Agnieszka Pluta oraz dr inż. Tomasz Wolak z Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego.

Obrazowanie mózgu stanowi multidyscyplinarną dziedzinę łączącą neuroanatomię, neuropsychologię, inżynierię biomedyczną, fizykę i statystykę. W ostatnich latach powstało wiele ogólnie dostępnych narzędzi do analizy obrazów mózgu. Moc obliczeniowa komputerów pozwala na tworzenie projektów na niespotykaną dotychczas skalę, gdzie przetwarza się setki tysięcy obrazów mózgu.

Powstają olbrzymie repozytoria danych, takie jak International Neuroimaging Datasharing Initiative, OpenfMRI, Preprocessed Connectomes Project czy NeuroVault i NeuroSynth.

Głównymi tematami konferencji były projekty typu „Big Data”, społeczna neuronauka, badanie uzależnień, neurodegeneracja mózgu wraz z wiekiem, badania funkcji językowych oraz badania połączeń funkcjonalnych i strukturalnych w mózgu.

Dr Agnieszka Pluta i dr Tomasz Wolak z IFPS zaprezentowali podczas konferencji wyniki trzech projektów badawczych:

  • Neuroimaging evidence for impaired working memory in HIV+ patients,
  • An fMRI study of the Numerical Stroop Task in HIV-infected individuals
  • A fairytale for the brain – an alternative fMRI stimulation by the auditory natural paradigm.

Dwie pierwsze prace dotyczą projektu realizowanego w ramach konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie i dotyczą badania procesów starzenia się mózgu u osób zarażonych wirusem HIV. Trzecia praca dotyczy nowej metody badania naturalnych bodźców (np. naturalna mowa, odgłosy otoczenia) i wykrywania w mózgu obszarów specjalizujących się w przetwarzaniu tego typu informacji akustycznych.