Trwa VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoim innowacyjnym potencjałem. „Innowator Mazowsza” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.

PLAKATIdeą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.
Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie: http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/viii-edycja-konkursu/ogloszenie-o-naborze
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie.

Więcej: Konkurs – informacja prasowa