12th International Voice Symposium

Tegoroczne Międzynarodowe Sympozjum Brain&Voice, którego organizatorami byli dr Josef Schlomicher-Thier i dr Matthias Weikert, połączone zostało z obchodami 20. rocznicy powstania Austriackiego Instytutu Głosu. Konferencja zgromadziła uczestników z całego świata, wśród których znaleźli się wybitni eksperci zajmujący się zaburzeniami głosu, jak Robert Sataloff, Markus Hess, Per Ake Lindestad, Craig Zalvan, Peak Woo, Eugenia Chavez czy Krzysztof Izdebski.

Obrady obejmowały wykłady oraz konferencje okrągłego stołu, podczas których wybitni eksperci oraz uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami.

Dyskutowano przede wszystkim o nowoczesnej diagnostyce i leczeniu w chorobie refluksowej gardła, krtani i przełyku oraz o fonochirurgii, ze szczególnym naciskiem na ambulatoryjne procedury fonochirurgiczne. W programie znalazły się również wykłady z zakresu terapii zaburzeń głosu, w tym dotyczące wykorzystania osteopatii. Podczas sympozjum zorganizowano warsztaty, m.in. z zakresu procedur fonochirurgicznych wykonywanych w gabinecie oraz dotyczące funkcjonalnej przeznosowej endoskopii przełyku w diagnostyce utajonego refluksu oraz zaburzeń połykania.

Na konferencji zostały przedstawione dwie prace z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: „Long term follow up in injection laryngoplasty in patients with unilatreral vocal fold paresis”, autorstwa Beaty Miaśkiewicz, Agaty Szkiełkowskiej, Pauliny Krasnodębskiej i Elżbiety Włodarczyk, oraz praca pt. „Use of Dx-pH system in differential diagnosis of voice disorders”, przygotowana przez Elżbietę Włodarczyk, Beatę Miaśkiewicz i Agatę Szkiełkowską, która została zaprezentowana podczas sesji okrągłego stołu pt. „How to avoid long-term use of PPI, new insights in diagnosis and therapy of LPR”.

Tegoroczna konferencja w Salzburgu była niezwykle interesująca, inspirując uczestników do podejmowania nowych wyzwań poszerzających nasze możliwości w diagnostyce i leczeniu pacjentów z zaburzeniami głosu.