Neural Plasticity Workshops – Insight from Deafness and Language

Neural Plasticity Workshops to warsztaty, których organizatorkami były prof. Bencie Woll i dr Welia Cardin z Deafness Cognition and Language Research Centre University College of London. Polska reprezentowana była przez dr Monikę Matusiak z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Było to kameralne spotkanie ponad 100 uczestników oraz kilkunastu zaproszonych wykładowców, reprezentujących wiodące ośrodki naukowe prowadzące badania nad neuroplastycznością w modalnościach zmysłowych, głównie słuchowej, wzrokowej i somatosensorycznej, a także nad językiem, w tym językiem migowym.

Do najciekawszych doniesień prezentowanych podczas tego spotkania zaliczyć należy wyniki badań przedstawione przez prof. Andreja Krala z Laboratory of Auditory Neuroscience and Neuroprostheses, Medical University in Hannover, który zaprezentował kolejne wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych na modelu, jakim są białe koty z wrodzoną głuchotą.

Profesor Kral kontynuuje swoje badania zmian w korze słuchowej zachodzących na skutek deprywacji sensorycznej. Ten sam model zwierzęcy wykorzystuje w swoim laboratorium prof. Steven Lomber z Cerebral Systems Laboratory, University of Ontario w Kanadzie, który bada reorganizację kory słuchowej i wzrokowej oraz wpływ tej reorganizacji na funkcje kognitywne u głuchych kotów.

Interesujący wykład dotyczący badania potencjałów korowych (P1, N1, P2) oraz badań przy użyciu fMRI (w zmianach cross modal) w korze słuchowej u osób głuchych i zimplantowanych, u dzieci i dorosłych, przedstawiła prof. Anu Sharma z University of Colorado w Boulder. W swoim wykładzie dowodziła, że jedną z przyczyn gorszych wyników rozumienia mowy po wszczepieniu implantu ślimakowego mogą być zmiany cross modal w korze słuchowej dokonujące się na skutek deprywacji sensorycznej.

Potwierdzają to wyniki oceny aktywacji kory słuchowej przez bodźce wzrokowe u osób zaimplantowanych. Prof. Anu Sharma wskazała również na fakt, iż zmiany cross modal pojawiają się także u osób prawidłowo słyszących, u których rozwija się niedosłuch czuciowo-nerwowy, rozpoczynający się podwyższeniem progu słuchowego dla wysokich częstotliwości.

Kolejnym ciekawym doniesieniem była praca zaprezentowana przez prof Douglasa Hartleya z Hearing Biomedical Research Unit w Nottingham. Jego badania opierają się na nowej, optycznej metodzie obrazowania Near Infrared Spectoroscopy (NIRS), która w odróżnieniu od dotychczas stosowanych pozwala na dokładne obrazowanie aktywności kory mózgowej osób zaimplantowanych bez wywoływania artefaktów elektro-magnetycznych pochodzących z implantu.

Profesor Hartley podaje w wynikach swoich badań, iż istnieje zależność pomiędzy wynikiem słuchowym po wszczepieniu implantu a poziomem odpowiedzi z kory słuchowej na bodźce wzrokowe przed zaimplantowaniem. I sugeruje, że NIRS mógłby stać się narzędziem pozwalającym przewidywać rezultat słuchowy implantacji u indywidualnych pacjentów.