Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej

Od wielu lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby Pracowni i Ośrodków wykonujących diagnostykę czułości słuchu za pomocą audiometrii tonalnej. Dlatego, chcąc wyjść na przeciw zapotrzebowaniu środowiska audiologów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zaprasza na Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej. Kurs będzie obejmował wykłady oraz zajęcia praktyczne.

Szczegółowe informacje o kursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Portalu Edukacyjnym w zakładce „Kształcenie ustawiczne”.
Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2017.