Wyniki konkursu na dwa stypendia naukowe dla doktorantów oraz na stanowisko typu post-doc w Zakładzie Genetyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 6

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na dwa stypendia naukowe dla doktorantów oraz stanowisko typu post-doc Komisja Konkursowa (działająca na podstawie Zarządzenia nr 10 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z dnia 09.05.2017 r.) wybrała:
• na stypendia naukowe dla doktorantów – mgr Annę Sarosiak oraz mgr Marcina Leję
ogłoszenie doktoranci
• na stanowisko typu post-doc – dr Annę Adamiok
ogłoszenie postdoc

Zatrudnienie osób w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 pt.: „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego” nr 2016/22/E/NZ5/00470 będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Ministra Zdrowia.