Prace remontowe w bezpośrednim sąsiedztwie Przychodni Specjalistycznej IFPS w Warszawie

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami remontowymi w bezpośrednim sąsiedztwie Przychodni Specjalistycznej IFPS w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10 ze względu na bardzo dużą uciążliwość planowanych prac (hałas) zachodzi konieczność wstrzymania, za zgodą Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 17 lipca do 29 lipca br. w w/w lokalizacji. Pacjenci, którzy w w/w terminie mają planowane świadczenia medyczne na ul. Mochnackiego 10 w Warszawie będą przyjęci w Światowym Centrum Słuch w Kajetanach ul. Mokra 17 lub zostanie im ustalony inny termin wizyty na ul. Mochnackiego 10.

Najbliższe miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii to SP CSK WUM ul. Banacha 1 tel. centrali 22 599 10 00

Dyrekcja IFPS