INFORMACJIA DLA PACJENTÓW
 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu informuje, że z związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą została utworzona tzw. sieć szpitali, Instytut będzie przyjmował  i wpisywał na prowadzone przez siebie listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentów, którzy dotychczas byli wpisani na listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego prowadzone przez szpitale niezakwalifikowane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Umieszczając pacjentów na listach oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego Instytut przestrzega uregulowań zawartych w art. 20 ust. 10a i ust. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uwzględnia, wpisując pacjenta na prowadzoną przez siebie listę oczkujących, datę zgłoszenia się danego pacjenta do szpitala, na którego liście pacjent wpisany był dotychczas. Warunkiem dokonania wpisu jest dostarczenie oryginału Skierowania do Szpitala i Zaświadczenia od jednostki, w której dotychczas wpisany był pacjent z podaną datą wpisu do kolejki oczekujących .
Z uwagi na powyższe Instytut sygnalizuje, że dla poszczególnych pacjentów Instytutu może ulec wydłużeniu okres oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 
                              
                                                                                                                                                                                                                            Dyrekcja Instytutu
                                 Kajetany,  sierpień     2017