Konkurs na stanowisko adiunkta w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Na podstawie Zarządzenia nr 16 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, z dnia 22 sierpnia 2017 r., ogłaszam

Konkurs na stanowisko adiunkta

w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 6 września 2017 r. (decyduje data wpływu do IFPS).
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 11 września 2017 r.

Dokumenty należy składać w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński

 

Ogłoszenie o konkursie_NCOB