Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Na podstawie Zarządzenia nr 15 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, z dnia 22 sierpnia 2017 r., ogłaszam

Konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Szumów Usznych
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 6 września 2017 r. (decyduje data wpływu do IFPS). Przewidywalny termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 11 września 2017 r.
Dokumenty należy składać w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szumów Usznych IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński

Ogłoszenie o konkursie_szumy uszne