IFPS na pikniku „Europa zmienia Warszawę”

Już piąty raz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu uczestniczył – 9 września 2017 r – w plenerowej imprezie „Europa zmienia Warszawę”. Także tym razem na mieszkańców Warszawy czekaliśmy na Polach Mokotowskich. To już ósma edycja imprezy, podczas której organizatorzy zaprezentowali w jaki sposób członkostwo w UE wpłynęło i wpływa na rozwój stolicy i okolicznych gmin. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, jako doskonały przykład efektywnego wykorzystania funduszy europejskich do rozwoju instytucji, z której społeczeństwo czerpie korzyści na co dzień, dla odwiedzających stoisko przygotowało liczne atrakcje. Chętni mogli także wykonać przesiewowe badania słuchu w Mobilnym Centrum Słuchu.

Na stoisku Światowego Centrum Słuchu, prowadzone były gry, zabawy i zajęcia edukacyjne promujące wśród dzieci i młodzieży zachowania mające na celu dbanie o słuch. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyło się „ucho olbrzyma” czyli duży model ucha prezentujący w przekroju budowę ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Wykorzystując jeden z eksponatów edukacyjnych – kościofon – odwiedzający mogli również doświadczyć jak nasze kości skutecznie przewodzą dźwięk.

W Światowym Centrum Słuchu, które zostało rozbudowanie m.in. dzięki środkom z Unii Europejskiej, rocznie udzielanych jest pacjentom z całej Polski ponad 200 000 świadczeń ambulatoryjnych oraz przeprowadzanych jest około 20 tys. procedur chirurgicznych w zakresie leczenia zaburzeń słuchu, głosu, mowy i zatok obocznych nosa. Nowoczesna infrastruktura i wyposażenie pozwala na prowadzenie innowacyjnych projektów klinicznych i inżynieryjnych, w tym m.in. rozwijanie telemedycyny. Centrum w Kajetanach jest też miejscem odwiedzanym często i podziwianym przez ekspertów w dziedzinie otorynolaryngochirurgii, audiologii i foniatrii, a także polityków oraz najwyższych przedstawicieli państwowych z całego świata.
Pomysłodawca, organizator i dyrektor Centrum prof. Henryk Skarżyński jest bardzo dumny z osiągnięć i pozycji, jaką na światowej mapie medycznej obecnie zajmuje Centrum: Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp do informacji oraz ich wymiana. Podczas gdy na początku XX wieku o funkcjonowaniu człowieka i jego pozycji w społeczeństwie decydowały w ok. 95 proc. umiejętności manualne, obecnie o tym wszystkim w ponad 94 proc. decyduje zdolność komunikacji. Dobry słuch jest do niej niezbędny. Dlatego też nie spoczywamy na przysłowiowych laurach tylko pracujemy dalej i w ciągu nieco pięciu od otwarcia Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach uruchomiłem kilkanaście pionierskich programów wszczepienia nowych implantów słuchowych m.in. typu Codacs, Bonebridge, Baha 4 Attract System, MET, Synchrony i Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler. Dzięki temu polscy pacjenci w Światowym Centrum Słuchu mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi w kraju lub jedni z pierwszych w świecie. Jest to bardzo wymierny dowód naszej pozycji klinicznej i naukowej.

Impreza plenerowa „Europa zmienia metropolię warszawską” organizowana jest przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.