Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr med. Danuta Raj-Koziak

Pełna treść ogłoszenia w pliku .doc: ogłoszenie o wynikach konkursu