Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr inż. Tomasz Wolak

Pełna treść ogłoszenia w pliku .doc: Załącznik nr 4 – Ogłoszenie o wynikach konkursu