Nie żyje prof. Roger Thornton

Z żalem informujemy, że 19 października zmarł nagle prof. Roger Thornton, nasz Przyjaciel po Wsze Czasy, wybitny naukowiec zasłużony w dziedzinie badań słuchu, profesor Uniwersytetu w Southhampton, wieloletni Przewodniczący Międzynarodowej Grupy Badawczej IERASG. Prof. Thornton od lat życzliwie wspierał działania naszego Instytutu. Jego odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Prof. Roger Thorton odsłonił swoją tabliczkę Przyjaciela Po Wsze Czasy, w Kajetanach 23 maja 2017 r. podczas uroczystości towarzyszącej organizowanym w Warszawie dwóm międzynarodowym spotkaniom: 1st World Tinnitus Congress oraz XXV International Evoked Response Audiometry Study Group Biennial Symposium.

Profesor Roger D. Thornton był jednym ze światowych autorytetów w dziedzinie badań słuchu. Jego prace przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju audiometrii odpowiedzi wywołanych i obiektywnych metod diagnostyki uszkodzeń słuchu.

Swą długoletnią karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie Southampton, gdzie ukończył studia na wydziale elektroniki, a następnie obronił pracę doktorską w dziedzinie akustyki. Wkrótce potem, w roku 1996, opublikował pierwsze prace na temat elektrycznych odpowiedzi nerwu słuchowego. Od tego czasu cała aktywność naukowa prof. Rogera Thorntona poświęcona była badaniom słuchu. Wraz ze współpracownikami opublikował fundamentalne prace dotyczące zjawisk elektrycznych w ślimaku – których wyniki znalazły zastosowanie w diagnostyce m.in. choroby Ménière’a, stwardnienia rozsianego i nerwiaków słuchowych. Później prowadził także badania otoemisji akustycznych i późnolatencyjnych, korowych potencjałów wywołanych.

Profesor Roger Thornton posiadał imponującą wiedzę w wielu dziedzinach. Jako profesor zwyczajny Uniwersytetu w Southampton wykładał m.in. anatomię, psychoakustykę, elektroakustykę, technikę komputerową, audiometrię elektrofizjologiczną i statystykę.

Już w roku 1975 zainteresował się nową wówczas dziedziną – implantami ślimakowymi – i rozpoczął badania nad ich wykorzystaniem. Wkrótce potem, w roku 1979, dołączył do zespołu nowoutworzonego Instytutu Badań Słuchu (Institute of Hearing Research) na Uniwersytecie w Southhampton, w którym, przez wiele lat, pełnił funkcję dyrektora. Z instytutem był związany do końca życia, pracując w ostatnich latach, już jako profesor emerytowany, w Szkole Medycyny (School of Medicine) tego instytutu i kontynuując tam badania naukowe.

Od 1997 roku profesor Thornton był członkiem towarzystwa naukowego International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG), najważniejszej światowej organizacji naukowej wytyczającej kierunki obiektywnych metod badań słuchu. W roku 2001 został wybrany Przewodniczącym Zarządu IERASG i pełnił tę funkcję aż do roku 2007. Ci z nas, którzy uczestniczyli w organizowanych co dwa lata sympozjach IERASG, pamiętają Rogera Thorntona jako znakomitego erudytę, a przy tym człowieka obdarzonego niezwykłym urokiem osobistym i poczuciem humoru. Do historii przeszły nie tylko jego znakomite wykłady, ale także jego żarty i pełne wdzięku, dowcipne podsumowania dokonań naukowych swoich i kolegów.

Będziemy pamiętać Rogera nie tylko jako autora ok. 300 prac z dziedziny słuchowych potencjałów wywołanych, otoemisji akustycznych i obiektywnych badań słuchu, kilkunastu monografii i podręczników akademickich, ale przede wszystkim jako wspaniałego, człowieka, zawsze życzliwego i koleżeńskiego współpracownika, przy którym nie odczuwało się dystansu wieku, pozycji i doświadczenia. Straciliśmy Przyjaciela.