23th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth

„Comprehensive Approach to the National Network of Teleaudiology in World Hearing Center in Kajetany” to tytuł pracy uznanej za najlepszą prezentację podczas konferencji. Została ona przedstawiona przez prof. dr. hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego, członka zarządu International Society for Telemedicine & Health (ISfTeH). To ogromne wyróżnienie dla prelegenta oraz całego zespołu badaczy z Instytutu Fizjologiii i Patologii Słuchu na arenie międzynarodowej.

Tegoroczna 23. edycja konferencji zgromadziła ponad 200 uczestników z całego świata (m.in. Finlandii, Szwecji, Kanady, Australii, Niemiec, Litwy, Polski, Włoch, Indii, Indonezji, Nepalu). Jej głównym celem było przedstawienie nowych rozwiązań z zakresu telemedycyny oraz promowanie terapii medycznych z wykorzystaniem technik informacyjnych i telekomunikacyjnych. W czasie trzech dni konferencji odbyło się dziewięć sesji, podczas których zaprezentowano ponad 50 prac. Uczestnicy konferencji reprezentowali różne dziedziny nauki, medycyny, techniki i inżynierii, ale łączył ich wspólny cel – zwiększenie skuteczności i efektywności leczenia chorych. Zróżnicowana tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z zapewnieniem szerszego i łatwiejszego dostępu do opieki medycznej mieszkańcom małych miejscowości, zmniejszeniem liczby hospitalizacji oraz kosztów leczenia, zwiększeniem możliwości szkolenia personelu medycznego, wsparciem lekarzy w trakcie diagnostyki oraz przy trudniejszych zabiegach wymagających konsultacji doświadczonych specjalistów.

Dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu konferencja w Helsinkach była doskonałą okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami i przybliżenia tematyki związanej z telefittingiem pacjentów korzystających z wszczepialnych protez słuchowych, możliwością stosowania aplikacji mobilnych w terapii szumów usznych oraz realizowanym w Zakładzie Teleaudiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu programem badań przesiewowych słuchu u dzieci w Afryce.

Spotkaniu w Helsinkach towarzyszyła wystawa medyczna, podczas której przedstawiciele licznych ośrodków naukowych z całego świata prezentowali własne pomysły i sposoby na poprawę jakości oraz dostępu do opieki zdrowotnej.
Nowością konferencji była sesja „Game Jam”. Pięć zespołów zaprezentowało nowe rozwiązania w zakresie promocji zdrowia. Profesjonaliści z dziedziny tworzenia gier mieli 28,5 godziny na opracowanie aplikacji/gry, która zachęci do korzystania z internetowych systemów zdrowotnych. Tak zwana gamifikacja w promocji zdrowia to niewątpliwie innowacyjne podejście w medycynie, umożliwiające wdrożenie rozwiązań, których celem jest podniesienie świadomości zdrowotnej oraz kreowanie zachowań pozazdrowotnych poprzez aktywny udział społeczności.

Ważnym punktem programu konferencji w Helsinkach była sesja plakatowa, podczas której międzynarodowe zespoły, m.in. zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, zaprezentowały w sumie 31 prac.

Tegoroczna konferencja poświęcona telemedycynie i rozwiązaniom z zakresu e-zdrowia stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń klinicznych oraz naukowych pomiędzy specjalistami z całego świata, co zadecydowało o niewątpliwym sukcesie spotkania w Helsinkach.