Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 pt.:„Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”
w Zakładzie Genetyki, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Ogłoszenie o wynikach konkursu_skan