Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

Warszawa, dnia 06.05.2019.
Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

 

Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. hum. Elżbieta Gos

 

Dokument PDF: Załącznik nr 6

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

prof. IFPS dr hab. med. Monika Ołdak