Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii

Warszawa, dnia 06.05.2019.
Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta
w Klinice Audiologii i Foniatrii
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

 

Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. med. Beata Miaśkiewicz

 

Dokument PDF: Załącznik nr 4

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

prof. IFPS dr hab. med. Monika Ołdak