Polscy lekarze z Kajetan zadbają o słuch mieszkańców Kazachstanu i Kirgistanu

Szeroko rozumiana współpraca kliniczna i naukowa, wymiana doświadczeń i szkolenia lekarzy z Kazachstanu i Kirgistanu, były przedmiotem podpisanych w sierpniu 2019 r. dwóch porozumień o współpracy pomiędzy Samodzielnym publicznym szpitalem № 1 w Szymkencie (Kazachstan) oraz Okręgowym szpitalem dziecięcym w Osz (Kirgistan). Inicjatorem i koordynatorem obu porozumień jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Współpraca naukowa będzie się koncentrować m.in. na przygotowaniu wspólnych projektów naukowych, wymianie naukowej oraz wsparciu specjalistów z azjatyckiego Środkowego Wschodu w zakresie operacji pokazowych np. wszczepienia implantów ślimakowych lub implantów ucha środkowego.

Dzięki porozumieniom w placówkach w Szymkencie i Osz przeprowadzane są już konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne otolaryngologów, audiologów, logopedów i techników słuchu. Specjaliści ustawiają i serwisują systemy implantów słuchowych, pomagają też dobrać nowoczesne aparaty słuchowe. Placówki korzystają również z rozwiązań telemedycznych – to oznacza, że możliwe są konsultacje ze specjalistami z Polski „na odległość” oraz oferują telefitting, czyli zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego u kazachskich i kirgiskich pacjentów przez lekarza, który przebywa w Polsce.

Podczas pobytu w Kazachstanie i Kirgistanie przedstawiciele Instytutu brali także udział w konferencjach naukowych, które uroczyście otworzył i poprowadził prof. Henryk Skarżyński. . W Kazachstanie podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod nazwą „Aktualne wytyczne
w otolaryngologii i audiologii” i w Kirgistanie na Konferencji „Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów z problemami ze słuchem” członkowie zespołu Instytutu wygłosili dwa wykłady: prof. Piotr H. Skarżyński „Nowe kierunki w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów w otolaryngologii oraz mgr Agnieszka Pankowska-„Rehabilitacja pacjentów po operacji wszczepienia implantów ślimakowych.

Uczestnicy oby konferencji z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wszystkich wystąpień z wielkim uznaniem odnosząc się do osiągnięć prof. Henryka Skarżyńskiego, podkreślając znaczenie systemowego rozwiązania wielu problemów, współpracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów i wczesnej diagnostyki wad słuchu.

Realizowanie idei wdrażania tego typu porozumień możliwe jest dzięki prowadzonej na szeroką skalę współpracy międzynarodowej, w ramach której, pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu m.in. sprawdzą słuch u kilkuset dzieci z tamtego regionu świata.