Prof. Henryk Skarżyński Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

25 października 2019 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie dobyła się uroczysta Gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wydarzenie honorowym patronatem objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Podczas uroczystości nadano godność „Medicus Nobilis” prof. Tadeuszowi Tołłoczce, godność Honorowego Członka PTL Pleno Titula prof. Henrykowi Skarżyńskiemu i prof. Wojciechowi Noszczykowi, przyznano także tytuły zasłużonym dla PTL, odznaczania „Bene Meritus” i Medale Gloria Medicine. Wydarzenie otworzyło odśpiewanie Hymnu Lekarzy przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, następnie gości powitał Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Waldemar Kostewicz, który podkreślał, jak ważna w dzisiejszych czasach jest trudna i odpowiedzialna praca lekarzy dla dobra chorego.

Warto zauważyć, że ostatni raz tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Lekarskiego został nadany św. Janowi Pawłowi II w roku 2001. Prof. Henryk Skarżyński został wyróżniony za całokształt swojej pracy naukowej i klinicznej, a w uroczystej laudacji zostały przedstawione najważniejsze Jego osiągnięcia: „Profesor to światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Od 1994 r. Specjalista Krajowy, a następnie Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, od 2011 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), do pnia mózgu (1998), ucha środkowego (2003). W 1997 r. zapoczątkował pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty i zachowania resztek słuchowych, a w 2002 zoperował pierwszego w świecie pacjenta dorosłego z klasyczną częściową głuchotą. W 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko z tym schorzeniem. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę chirurgiczną, została wdrożona w kilkudziesięciu światowych ośrodkach. Ponadto wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” (1993), resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu (1996), Światowego Centrum Słuchu (2003 – pierwsza część; 2012 – druga część). Dzięki prawie trzem dekadom Jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci a polscy pacjenci mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Od 16 lat wykonuje najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

Autor i współautor ponad 1400 publikacji i ponad 3000 doniesień naukowych na zagranicznych i krajowych konferencjach, kongresach, sympozjach. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. Przeprowadził pokazowe operacje dla ponad 4000 tysięcy profesorów, ordynatorów i innych specjalistów podczas specjalnych międzynarodowych warsztatów otochirurgicznych Window Approach Workshop. Pokazowe operacje przeprowadzał w kilkunastu krajach w Azji, Ameryce Pd i Europie. Łącznie wykonał ich ponad 1000.

Jest Profesorem Honorowym Uniwersytetu w Provo, USA (1998), doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011), Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2014). Profesorem Nadzwyczajnym State Medical and Pharmaceutical University Nicolae Testemitanu w Mołdawii, Honorowym Profesorem Narodowego Centrum Matki i Dziecka w Biszkeku w Kirgistanie.

Członek ponad 20 najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych – Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, honorowy członek polskiego i słowackiego towarzystwa otolaryngologów, pierwszy w historii pochodzący z Polski członek amerykańskiego towarzystwa otologów American Otological Society oraz neurootologów – American Neurotology Society, członek CORLAS, POLITZER, ISA, IAO, EAONO i EFAS. Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.

Laureat nagród państwowych – Prezydenta, Premiera, Ministrów Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Edukacji, Rozwoju Regionalnego oraz nagród środowiska medycznego i wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii (dwukrotnie), Prezydentów Gruzji i Ukrainy. Honorowy Obywatel Warszawy. W 25-tą rocznicę odzyskania przez Polskę wolności wygrał plebiscyt powszechny  na „Człowieka Wolności” w kategorii „nauka”. W roku 2018 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz przez Prezesa Rady Ministrów medalem i dyplomem „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. W roku 2019 został  nagrodzony Godłem Promocyjnym Orła Białego.

Wszczepienie implantów leczących głuchotę przez prof. H. Skarżyńskiego zostało także uznane w plebiscycie „Nauka to wolność”, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najważniejsze naukowe wydarzenie ostatnich 25 lat.

Prof. Skarżyński był odznaczony przez różne środowiska m.in.: nadanym przez Papieża Franciszka Medalem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice, Medalem Prymasowskim przyznanym przez JE Ks. Abp Wojciecha Polaka Prymasa Polski oraz Medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznanym przez JE Kardynała Kazimierza Nycza. Przez Międzynarodowe Kapituły nagrodzony Orderem Uśmiechu i Medalem ECCE HOMO. W roku 2016 i 2017, w ogłoszonym przez redakcję „Pulsu Medycyny” rankingu „Lista Stu”, został uznany za najbardziej wpływową osobę w polskiej medycynie, a w pierwszej setce plasował się we wszystkich rankingach – od 16 lat – zajmując miejsca od 46 do 1, w tym w pierwszej 10 był 9 razy. Ponadto prof. Skarżyński otrzymał od środowiska technicznego tytuł Złotego i Honorowego Inżyniera. W śród około 150 nagród przyznanych przez różne środowiska są: Buława Biznesu przyznana przez Polsko- Ukraińską Izbę Gospodarczą, Specjalna Perła Honorowa przyznana przez redakcję Polish Marketu, tytuł „Wybitnego Polaka” przyznany przez Kapitułę Konkursu „Teraz Polska”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Senatu RP, Medal im. M. Kopernika przyznany przez Prezydium PAN, Medal im. prof. Jana Nielubowicza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, tytuł „Benevolenti” za wspieranie inicjatyw pro społecznych Fundacji Pro Seniore, Medal im. Tytusa Chałubińskiego, Odznaka „Bene Meritus, „LAUDABILIS” – odznaczenia przyznane przez Okręgową Radę Lekarską i tytuł „Godny zaufania” za szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego, Medal Gloria Medicinae nadany za wybitne zasługi dla medycyny przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, statuetka Telewizyjnej Akademii Wiktorów w kategorii Osobowość  Nauki i Kultury, Honorowy Oskar Polskiego Biznesu – 20-lecia, główna nagroda na „21st Century Achievement Award Winners” w kategorii opieki zdrowotnej za System Zdalnego Fittingu i Telerehabilitacji” w Waszyngtonie, nagroda Specjalna oraz Medal im. Prof. Zbigniewa Religi przyznany przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Za zasługi i współpracę odznaczony medalami przez Uniwersytet Warszawski, SGGW, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Warszawską, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W imieniu polskiej nauki i medycyny podjął się z zespołem organizacji badań przesiewowych w ponad 20 krajach Azji, Europy, Afryki i Ameryki Pd.

Zainicjował i koordynował program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE. Był głównym inicjatorem podpisania dwóch naukowych konsensusów europejskich nt. badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pod nazwą European Consensus Statement on Hearing, Vision and Speech Screening in Pre-School and School-Age Children. W następstwie tych działań realizowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęta została przez Parlament UE dnia 2 grudnia 2011 roku Council Conclusions on Early Detection and Treatment of Communication Disorders in Children, Including the use of E-Health Tools and Innovative Solutions („Konkluzja Rady UE nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”).

Szczególnym wyróżnieniem dla prof. Henryka Skarżyńskiego było przyznanie przez społeczność świata naukowego w 2016 r. na światowej Konferencji specjalnego dyplomu za przywództwo i inspirowanie społeczności międzynarodowej poprzez stworzenie cieszącego się światową renomą ośrodka medycznego poświęconego chirurgicznemu leczeniu zaburzeń słuchu oraz za niestrudzone orędownictwo na rzecz osób z zaburzeniami słuchu na całym świecie przyznane podczas 14th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Technologies – CI2016 w Toronto

Inicjator i pomysłodawca największego projektu profilaktycznego – Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”, który realizuje od 4 lat.

Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu – największego w świecie ośrodka naukowego i klinicznego, w którym od 16 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.”

Nadania Honorowego tytułu prof. Henrykowi Skarżyńskiemu dokonali prof. Jerzy Woy-Wojciechowski Prezes Honorowy PTL oraz prof. Waldemar Kostewicz – Prezes PTL.  Uroczystość prowadziła Alicja Woy-Wojciechowska.

Polskie Towarzystwo Lekarskie powstało w 1951 r., a jego korzenie sięgają pierwszej połowy XIX wieku – 1805 roku, kiedy w Wilnie z inicjatywy Jędrzeja Śniadeckiego założono Polskie Towarzystwo Wileńskie oraz roku 1820, tj. początków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności. Głównym celem jego działalności jest dążenie by lekarze w pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego.