Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony dyplomem Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała przyznał nagrodę dla współautorów podręcznika „Zarys otoneurologii”, pod redakcją prof. Waldemara Narożnego i prof. Henryka Skarżyńskiego. W dwutomowym podręczniku otoneurologii, opisano niełatwe zagadnienia dotyczące anatomii, fizjologii i patofizjologii, ambulatoryjnej i klinicznej diagnostyki neurologicznej, otolaryngologicznej, audiologicznej i radiologicznej układu równowagi. Prof. Henryk Skarżyński, za swój naukowy wkład w przygotowanie podręcznika, otrzymał Dyplom promujący Jego osiągnięcia dydaktyczne i zespołowe II stopnia. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w dniu 17 grudnia 2019 r.

Warto dodać, że autorzy podręcznika oparli się na własnych doświadczeniach i obserwacjach, co jest dodatkowym atutem tej książki. „Zarys otolaryngologii” wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym związaną z opracowaniami opisującymi problemy wynikające z zaburzeń przedsionkowych. Ponadto wiele uwagi poświęca zawrotom głowy i zaburzeniom równowagi. Jest ważnym źródłem informacji zarówno dla lekarzy otolaryngologów, neurologów, audiologów, foniatrów, jak i lekarzy rodzinnych, radiologów oraz rehabilitantów. Skierowany jest także do przyszłych adeptów sztuki lekarskiej – studentów wydziałów medycznych. Ten podręcznik stanowi także swoisty hołd oddany pamięci niedawno zmarłego prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. Antoniego Prusińskiego, wybitnego neurologa i jednego z twórców otoneurologii, który z zaangażowaniem pracował przy wydaniu niniejszych tomów.

Wyróżnieni zostali także autorzy i współautorzy niektórych rozdziałów podręcznika: prof. Piotr H. Skarżyński, dr n. med. Grażyna Tacikowska, dr Magdalena Sosna, dr Monika Boruta.