W sprawie leczenia głębokich niedosłuchów i głuchoty u dzieci z zastosowaniem implantów ślimakowych

Rekomendacje:

 1. Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych.
 2. Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich.
 3. Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii.
 4. Konsultanta Krajowego w  dziedzinie Otolaryngologii Dziecięcej.

W sprawie leczenia głębokich niedosłuchów i głuchoty u dzieci z zastosowaniem implantów ślimakowych

 1. Wszczepienie implantu ślimakowego jest rekomendowane dla dzieci, które nie uzyskują zadowalających korzyści z zastosowania aparatów słuchowych.
  [Implanty ślimakowe omijają niedziałającą część receptorową układu słuchowego w uchu wewnętrznym w celu dostarczenia sygnałów elektrycznych bezpośrednio do zakończeń nerwu słuchowego.]
 2. Powszechne badania przesiewowe słuchu noworodków umożliwiają wczesne wykrycie wrodzonego niedosłuchu, a następnie podjęcie wczesnej interwencji. Zaleca się aby pełna, obiektywna diagnostyka praz ocena korzyści z zastosowania aparatów słuchowych została zakończona do 6 miesiąca życia. W przypadku braku efektów klasycznego protezowania rekomenduje się w trybie pilnym, przed ukończeniem pierwszego roku życia, wszczepienie do ucha z większym ubytkiem słuchu.
 3. Dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem 12 miesiąca życia, mają wczesny dostęp do informacji uzyskiwanych drogą słuchową i tym samym są mniej podatne na zmiany funkcjonalne powodowane przez deprywację słuchową. Rozwijają się one słuchowo znacznie lepiej niż te implantowane później. Badania naukowe wykazały, że tempo rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, implantowanych we wczesnym okresie życia jest podobne, a czasem nawet szybsze, od tempa rozwoju dzieci ze słuchem prawidłowym. Implant ślimakowy dla dzieci z głębokim niedosłuchem lub całkowitą głuchotą jest jedyną terapią umożliwiającą im prawidłowy rozwój.
 4. Wczesne zaopatrzenie w implant ślimakowy umożliwia dzieciom z głębokim niedosłuchem lub całkowitą głuchotą „nadrobienie” zaległości w rozwoju słuchowym, powstałych na skutek głębokiego niedosłuchu w pierwszych miesiącach życia. Implant ślimakowy pozwala dzieciom zoperowanym do 12 miesiąca życia na zrównanie stopnia rozwoju słuchowego ze stopniem tego rozwoju u dzieci prawidłowo słyszących. Zrównanie to u większości tych dzieci następuje przed ukończeniem drugiego roku życia.
 5. Wszczepienie implantu ślimakowego do drugiego ucha z uwagi na potrzebę poprawienia komfortu życia dziecka może być planowane w trybie zwykłym bez nadawania statusu „zabieg pilny”.

Bibliografia

 1.  Henryk Skarżyński, Grażyna Mielnik-Niedzielska, Krzysztof Kochanek, Artur Niedzielski, Piotr H. Skarżyński, Artur Lorens. Standardy jakości stosowania implantów ślimakowych u niemowląt, dzieci i młodzieży. Nowa Audiofonologia, 2018; 7(1): 7–15
 2. Rekomendacja Międzynarodowej naukowej sieci eksperckiej w dziedzinie implantów słuchowych – HEARRING
  Quality Standards For Cochlear Implantation Infants, children, And Young Adults. HearRing Group 2013, https://www.hearring.com/wp-content/uploads/2019/10/4-Quality_Standards_for_Cochlear_Implantation_in_Infants_Children_and_Young_Adults.pdf
 3. Quality Standards for (Re)Habilitation, HearRing Group 2013, https://www.hearring.com/wp-content/uploads/2019/10/7-Quality_Standards_for_Rehabilitation.pdf
 4. Van de Heyning P, Adunka O, Arauz SL, Atlas M, Baumgartner WD, Brill S, Bruce I, Buchman C, Caversaccio M, Dillon M, Eikelboom R, Eskilsson G, Gavilan J, Godey B, Green K, Gstoettner W, Hagen R, Han D, Iwasaki S, Kameswaran M, Karltorp E, Kleine Punte A, Kompis M, Kuthubutheen J, Kuzovkov V, Lassaletta L, Li Y, Lorens A, Manikoth M, Martin J, Mlynski R, Mueller J, O’Driscoll M, Parnes L, Pillsbury H, Prentiss S, Pulibalathingal S, Raine CH, Rajan G, Rajeswaran R, Riechelmann H, Rivas A, Rivas JA, Senn P, Skarzynski PH, Sprinzl G, Staecker H, Stephan K, Sugarova S, Usami SI, Wolf-Magele A, Yanov Y, Zernotti ME, Zimmerman K, Zorowka P, Skarzynski H. Standards of practice in the field of hearing implants. Cochlear Implants Int. 2013 Jun;14 Suppl 2:S1-5.
 5. Anita Obrycka, Artur Lorens, Anna Piotrowska, Henryk Skarżyński. Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie. Nowa Audiofonologia 3(5), 2014: 59–65