Konferencja dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich Rodzin i Bliskich

INFORMACJE OGÓLNE

MIEJSCE KONFERENCJI:
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w przypadku rejestracji więcej niż 50 uczestników konferencja zostanie zorganizowana w formie on-line.

Rozpoczęcie – godz. 9.00

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI: 35 zł

Termin płatności do 20.10.2020 r.
przelew na konto Citi Bank Handlowy
20 1030 1508 0000 0008 0412 0009
z dopiskiem „szumy uszne 2020”

Nie ma możliwości dokonania opłaty w dniu konferencji

DOJAZD we własnym zakresie

KONTAKT:
e-mail: j.kutyba@ifps.org.pl
tel. 22 276 95 72

Aktualizacja 14.10.2020

W związku z sytuacją epidemiczną podjęto decyzję, że tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w formie on-line. Osoby zainteresowane uczestnictwem, po uiszczeniu opłaty, proszone są o wiadomość mailową na adres j.kutyba@ifps.org.pl  w celu potwierdzenia uczestnictwa.

Konferencja będzie transmitowana przez Microsoft Teams. System ten umożliwia zadawanie pytań. Uczestnicy konferencji drogą mailową, dzień przed wydarzeniem otrzymają linki do transmisji.

Aktualizacja 23.10.2020