Pożegnanie prof. dr hab. med. Pawła Stręka

Szanowni Państwo,

Prof. dr hab. med. Paweł Stręk

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci wybitnego lekarza otolaryngologa i rynologa, znakomitego wychowawcy i wykładowcy akademickiego, kierownika Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Profesora Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej naszego Instytutu

Prof. dr hab. med. Pawła Stręka

Straciliśmy wspaniałego Człowieka i Przyjaciela, którego z Instytutem łączyła wieloletnia współpraca i przyjaźń. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński

ostatnie pożegnanie: https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/aktualnosci/ostatnie-pozegnanie