Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r.
 Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 pt.:„Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego” w Zakładzie Genetyki, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na  stanowisko typu post-doc w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest Pani mgr Justyna Jędrychowska

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
dr hab. n. med. Monika Ołdak

Załącznik