OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533)

Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r.
 Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533) „Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) – w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów deficytu podstawowego” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydatkę na stypendium doktoranckie w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: Martyna Bryłka

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr Hanna Cygan

Załącznik