Chirurgiczne modelowanie głosu – zaproszenie na 12 Konferencję z cyklu „Nauka dla społeczeństwa”

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przypadającego w roku 2021, przygotowanych zostanie 25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”.

Specjaliści z IFPS i ich Goście zaprezentują najnowsze osiągnięcia naukowe i medyczne z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, otolaryngologii dziecięcej, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki, surdopsychologii, rehabilitacji, radiologii, genetyki i dziedzin pokrewnych.

Transmisja on-line: https://youtu.be/hnefOFtccKU

10 czerwca zapraszamy na 12 Konferencję pt. „Chirurgiczne modelowanie głosu

Masz pytania? Zapraszamy: mampytanie@ifps.org.pl