Pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci 12 stycznia 2022 r. Karola Nowakowskiego, naszego pacjenta i Przyjaciela. Wielkiego Ambasadora Polskiej Nauki i Medycyny na świecie.

Karol był pierwszym na świecie pacjentem, któremu z powodu zniszczenia nerwów słuchowych przez niezwykle skomplikowaną chorobę nowotworową (Neurofibromatosis typu drugiego) wszczepiono obustronnie implanty słuchowe do pnia mózgu. Uzyskane przez Niego znakomite wyniki słuchowe były efektem osobistej odwagi i decyzji o zgodzie na usunięcie zmian nowotworowych, z jednoczesnym wszczepieniem implantów słuchowych, podjętej wspólnie z bliskimi. To pokazało nam i naszym przyjaciołom z zagranicy oraz tysiącom pacjentów na świecie nowe możliwości w nauce i medycynie, przesunęło granice wskazań do takiej terapii, do tamtego czasu uznawanych na świecie za nieprzekraczalne. Karol był młodym, niezwykle wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem – był wielkim artystą. To wszystko sprawiło, że z wielką dumą mogliśmy wspólnie z nim prezentować jego nieprzeciętne wyniki po odzyskaniu słuchu oraz pokazywać „cud medycyny” na licznych kongresach światowych i europejskich, które organizowaliśmy w Warszawie.

Jego utwory muzyczne i płyty nagrane przed chorobą, kiedy jeszcze słyszał, oraz po wszczepieniu implantu pnia mózgu do pierwszego ucha, a następnie drugiego, stanowią Jego osobisty dorobek, jak również dorobek oddanego mu otoczenia artystycznego wielu przyjaciół, których spotykaliśmy na scenie, poza nią oraz podczas odwiedzin w Światowym Centrum Słuchu. Karol był również laureatem i częstym gościem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”. Nie opuścił żadnej naszej rocznicy. Karol po prostu był wszędzie. Jego zaangażowanie w prezentowanie uzyskanych wyników słuchowych podczas kongresów naukowych było zachowaniem wybitnego człowieka, który rozumiał, jakie to ma znaczenie w promowaniu jednego z największych osiągnięć nauki i medycyny, jaką to niesie nadzieję i szanse dla tysięcy ludzi na świecie. Jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni i zobowiązani, bo te osiągnięcia, tak jak dotychczas, zapisują się złotymi zgłoskami na kartach historii nauki i medycyny. Zaawansowane zmiany nowotworowe atakowały jego kolejne struktury nerwowe, niestety nie można ich już było opanować…

Składamy najszczersze wyrazy współczucia całej wspaniałej, wspierającej Karola rodzinie – żonie Magdzie, Rodzicom i bliskim, gronu niezwykle oddanych mu przyjaciół i wielkiej rzeszy wielbicieli jego nieprzeciętnego talentu.

Żegnaj Przyjacielu! – prof. Henryk Skarżyński, prof. Robert Behr, prof. Artur Lorens, prof. Waldemar Koszewski, prof. Piotr H Skarżyński oraz przyjaciele ze Światowego Centrum Słuchu IFPS

Zdjęcie wykonane podczas konferencji ESPCI w 2009 r., na której prof. Henryk Skarżyński, dr inż. Artur Lorens i Małgorzata Zgoda (IFPS) oraz prof. Robert Behr (Fulda, Niemcy) spotkali się z Karolem Nowakowskim (w środku), pierwszym na świecie pacjentem słyszącym dzięki bilateralnemu wszczepieniu implantów pniowych.