Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zatrudni lekarza medycyny pracy

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zatrudni (w różnej formie) lekarza medycyny pracy w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Miejsce pracy:
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
mgr J. Mazur
tel. 22-3560-366
e-mail: j.mazur@ifps.org.pl