Rekord Guinnessa – zmiana formuły spotkania

Z okazji 30. rocznicy przeprowadzenia przez prof. Henryka Skarżyńskiego pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, przypadającej 16 lipca 2022 r., na prośbę wielu naszych pacjentów w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach zaplanowaliśmy Spotkanie Użytkowników Implantów. Podczas tego wydarzenia planowana była próba pobicia rekordu Guinnessa w kategorii „Spotkanie w jednym miejscu i czasie największej liczby osób z implantami słuchowymi”. Bicie rekordu Guinnessa to możliwość zademonstrowania, jak bardzo liczna, bo ponad 12-tysięczna, jest nasza rodzina użytkowników różnego rodzaju implantów słuchowych. Spotkanie pacjentów to szansa wymiany doświadczeń i przedstawienia, z jakimi problemami zmagają się na co dzień, jak może być trudna droga do świata dźwięków, ale także jak wiele można osiągnąć dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym stosowanym w naszym Instytucie, do których polscy pacjenci mieli często dostęp, jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie.

Rozumiejąc wyjątkowo trudną sytuację humanitarną i społeczną, wspólnie z naszymi pacjentami postanowiliśmy zmienić i rozszerzyć formułę naszego spotkania, tak aby dać wsparcie także pacjentom z Ukrainy i położyć nacisk na naukowe i szkoleniowe aspekty wydarzenia. Pamiętajmy, że wsparcie i pomoc muszą być długofalowe. Dlatego już dziś zaplanowaliśmy warsztaty – także w języku ukraińskim, podczas których będziemy rozmawiać o problemach, wymieniać się doświadczeniami ze specjalistami z naszego Instytutu. Zaplanowaliśmy także spotkania, podczas których otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy będą udzielać niezbędnych porad w obu językach.

Chcielibyśmy, aby rodzina użytkowników implantów słuchowych, która z pewnością niedługo powiększy się o nowych członków z Ukrainy, z okazji naszego jubileuszu mogła pokazać światu, jak jest wielka. Pracujemy nad odpowiednią formułą spotkania, którą wkrótce przedstawimy.