Nominacje profesorskie m.in. środowisk medycznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w dniu 18 maja 2022 r. w Pałacu Prezydenckim, wręczył akty nominacyjne ponad 50 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest prof. Krzysztof Kochanek, Sekretarz Naukowy Instytutu fizjologii i Patologii Słuchu.

– Gratuluję z całego serca tego osiągnięcia. Gratuluję państwu profesorom, bo to jest wielki moment w życiu każdego naukowca – powiedział prezydent Andrzej Duda. Dodał, że jest to podsumowanie, ale absolutnie nie jest to zakończenie. – To jest wyzwanie do następnego etapu pracy badawczej, następnych osiągnięć, do następnych działań naukowych, dydaktycznych i innych – podkreślił. (…) – Chciałbym, żeby ktoś przyniósł do Pałacu Prezydenckiego Nobla, zdobytego za pracę naukową prowadzoną w Polsce, w naszej uczelni, w naszym ośrodku badawczym. Ogromnie mi na tym zależy – zaznaczył.

Prof. Krzysztof Kochanek jest specjalistą w zakresie inżynierii biomedycznej, audiologii oraz badań  elektrofizjologicznych narządu słuchu. Reprezentuje dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pełni funkcję Sekretarza Naukowego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest  także wykładowcą, profesorem Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pełni funkcję sekretarza Komitetu Nauk Klinicznych PAN, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej oraz członkiem zarządu międzynarodowego towarzystwa naukowego International Evoked Response Audiometry Study Group. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nominacja prof. Krzysztofa Kochanka miała miejsce przed rokiem. Uroczyste wręczenie aktów zostało przesunięte z powodów pandemii.  

Warto dodać, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a od dwóch lat Rady Doskonałości Naukowej. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł, profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.