Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Oświadczenie

Z związku z nieprawdziwymi informacjami, pojawiającymi się w niektórych mediach społecznościowej oświadczamy, że przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach nie będą brali (w jakiejkolwiek formie) udziału w Światowym Kongresie Rynologicznym zaplanowanym na 14-16.07.2022 w Sankt Petersburgu. Uczestnictwo oraz wszystkie prace naukowe, zgłoszone do prezentacji na kongresie przed lutym 2022 roku, zostały przez specjalistów wycofane już kilka miesięcy temu.

Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że nasza wieloletnia współpraca z ośrodkami na Ukrainie jest i będzie kontynuowana, a w naszym zespole pracuje kilkadziesiąt osób z Ukrainy.

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński