Wyniki konkursu – stypendium NCN OPUS 21

Warszawa, 10-08-2022 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu na dwa stypendia naukowe dla doktorantów

w ramach projektu NCN OPUS 21 pt.: „Tworzenie genomowego atlasu wad rozwojowych ucha wewnętrznego człowieka: ukierunkowanie na poszukiwanie nowych genów i analizę niekodujących obszarów regulatorowych

w Zakładzie Genetyki, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Komisja Stypendialna stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatami    wybranymi na dwa stypendia naukowe dla doktorantów

w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu są:

Pani mgr inż. Natalia Bałdyga

Pani mgr inż. Nina Gan

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Dr hab. n. med. Monika Ołdak, prof. IFPS