Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wyróżniony w konkursie Lider Zmian – Lider Ochrony Zdrowia

Wsparcie ratowników medycznych, rozwój psychiatrii, pomoc dla dzieci z autyzmem oraz opracowanie zestawów odczynników diagnostycznych to zwycięskie projekty wybrane przez mieszkańców Mazowsza podczas specjalnej edycji konkursu Lider Zmian – Lider Ochrony Zdrowia. 6 grudnia 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa, podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza, odbyła się gala finałowa konkursu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego został wyróżniony w kategorii: profilaktyka i programy zdrowotne. Nagrodę w imieniu Instytutu odebrał Paweł Doliński – z-ca dyrektora ds. organizacji i rozwoju.

Wyróżniony został „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”. Zasadniczym celem tego Programu było wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane aż w 4 miastach na prawach powiatów oraz 37 powiatach województwa mazowieckiego.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wyróżniony w konkursie Lider Zmian – Lider Ochrony Zdrowia. Nagrodę w imieniu Instytutu odebrał Paweł Doliński – z-ca dyrektora ds. organizacji i rozwoju.

W misję działalności Instytutu od samego początku wpisana jest realizacja badań profilaktycznych i przesiewowych. Główne programy realizowane w ostatnich kilkunastu latach, które objęły ponad 1 500 000 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, to program realizowany we współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczeń Społecznych Rolników i KRUS-em, program realizowany z samorządem Warszawy oraz z samorządem Mazowsza. Badania przesiewowe są znakomitym przykładem właśnie szeroko rozumianego myślenia o wczesnym zapobieganiu i wykrywaniu różnych schorzeń, które mają wpływ na rozwój człowieka i jego codzienną komunikację z otoczeniem. Bardzo ważnym dla polskiej nauki i medycyny przykładem konkretnych działań, które zainicjowałem i koordynowałem, był program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich”. Zagadnienie to zostało włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE w 2011 r. Byłem głównym inicjatorem podpisania dwóch naukowych konsensusów europejskich nt. badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pod nazwą European Consensus Statement on Hearing, Vision and Speech Screening in Pre-School and School-Age Children. W następstwie tych działań realizowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęta została przez Parlament UE – w grudniu 2011 r. „Konkluzja Rady UE nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”. Prof. Henryk Skarżyński koordynuje także projekty kliniczne i naukowe z ponad 100 ośrodkami na wszystkich kontynentach, w tym badania przesiewowe słuchu dzieci szkolnych w Azji, Europie, Afryce i Ameryce Południowej.

Konkurs Lider Zmian dotyczy projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu. Celem konkursu organizowanego pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce była promocja efektów pomocy z Unii Europejskiej. Zwycięzcy zostali ogłoszeni w następujących kategoriach: walka z pandemią COVID-19, diagnostyka i leczenie pacjentów, profilaktyka i programy zdrowotne oraz innowacje. Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.