Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Świerniak

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17 w Kajetanach k. Warszawy w sali konferencyjnej K 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Świerniak pod tytułem

„Analiza wyników i czynników ryzyka zaburzeń słuchu wśród dzieci w wieku
szkolnym na podstawie badań przesiewowych słuchu”

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w wydarzeniu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonym zawiadomieniu.

Zawiadomienie do pobrania w formacie PDF.