Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17 w Kajetanach k. Warszawy w sali konferencyjnej K 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
lek. Wojciecha Pinkasa
pod tytułem

,,Nowotwory głowy i szyi w Polsce – epidemiologia, świadomość
czynników ryzyka oraz metod prewencji”

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w wydarzeniu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonym zawiadomieniu.

Zawiadomienie do pobrania w formacie PDF.